Disclaimer

Inhoud

Hoewel van Uffelen Mode B.V. ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, zijn kennelijke druk- en zetfouten niet bindend.

Hyperlinks

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop van Uffelen Mode geen invloed heeft. Van Uffelen Mode kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan van Uffelen Mode zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat van Uffelen Mode zonder toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.

Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Juridische geldigheid van de disclaimer

Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.


≪ terug

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Divide